Chương Trình Khuyến Mại - Áo Bóng Đá 338

Chương Trình Khuyến Mại

TT Sản Phẩm Đơn Giá In Tên+Số Số Lượng Sản Phẩm Khuyến Mại
1 SF 90k Miễn Phí Trên 10 bộ Miễn Phí In Ấn+Túi rút+Băng C
Trên 20 bộ Găng tay TM 150k+Túi rút+Băng C 
Trên 30 bộ Giày bóng đá 250k+Túi rút+Băng C
2 SF (cao cấp) 110k Miễn Phí Trên 10 bộ Găng tay TM 150k+Túi rút+Băng C
Trên 20 bộ Giày bóng đá 250k+Túi rút+Băng C
Trên 30 bộ Quả bóng đá 350k+Túi rút+Băng C
3 Không logo (SFT) 120k Miễn Phí Trên 10 bộ Găng tay TM 150k+Túi rút+Băng C
Trên 20 bộ Giày bóng đá F1 390k+Túi rút+Băng C
Trên 30 bộ Quả bóng đá 450k+Túi rút+Băng C
4 Không logo (thun thái) 140k Miễn Phí Trên 10 bộ Găng tay TM 150k+Túi rút+Băng C
Trên 20 bộ Quả bóng đá F1 390k+Túi rút+Băng C
Trên 30 bộ Giày bóng đá 450k+Túi rút+Băng C
5 Hàng Thái Xịn 200k Miễn Phí Trên 10 bộ Găng tay TM 150k+Túi rút+Băng C
Trên 20 bộ Giày bóng đá F1 390k+Túi rút+Băng C
Trên 30 bộ Quả bóng đá 550k+Túi rút+Băng C

Chương trình khuyến mại có thể quy đổi sản phẩm khuyến mại có giá trị tương đương để Quý Khách Hàng lựa chọn nhé.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.